Békési Galéria

2021. május 18.
P. Szász Lajos magángyűjteménye
Új néprajzi kiállítás a Galériában

P. Szász Lajos Békés városát szolgáló közművelődési és közéleti szerepe rendkívül szerteágazó volt, ami egybeforrott pedagógusi munkájával. Már 1947-ben alkalmi kiállításokat rendezett az úgynevezett szabadművelődés keretében. 1949. február elsejétől 1951. november végéig ő volt Békés népkönyvtárosa, majd tíz éven át a békési járás tankönyvfelelőse. 1956 áprilisától 1969-ig népművészeti, rajzmódszertani, történeti, tárgyi néprajzi igényes kiállítások egész sorát rendezte meg a város közintézményeiben. A tárlatokhoz szükséges rajzok, feliratok tömegét maga készítette el. A kiállításokhoz előkészítő kutatásokat végzett, tanítványait is bevonta a munkába, így nevelve őket a múzeumi gyűjtőmunkára.

P. Szász Lajos magángyűjteménye 2021. augusztus 30-ig látogatható!