Jantyik MátyásJantyik Mátyás Múzeum

    A helyi gimnázium már az 1800-as évek 2. felében jelentős számú régiségnek adott helyet. A vagyonos polgárok, polgárosodott értelmiségiek támogatták leginkább a múzeumalapítás ügyét. 
   1938 nyarán a község felkérte dr. Durkó Antal gimnáziumi tanárt, hogy vállalja el a helytörténeti múzeum megszervezését. 1966-ban a múzeum végre megfelelő helyre került: a 18. sz. végén a Wenckheim család által építtetett gazdatiszti lakást vehette birtokba. 1971-ben a békési múzeum felvette a helyi születésű neves festő, Jantyik Mátyás (1864-1903) nevét.

   Jantyik Mátyás 1864. május 10-én született, törzsgyökeres békési családba. Tehetsége már egész fiatal korában megmutatkozott, ezért a mezőberényi Orlai Petrich Soma vette magához, mint tanítványt. A budapesti országos Mintarajz Tanodában és Rajztanár Képezdében, majd Párizsban a Julian akadémián tanult, ahol Jules Lefébre volt a mestere. Párizsban Munkácsy Mihály pártfogását élvezte, aki meghívta műtermébe, ahol együtt dolgoztak, és tanácsokkal látta el.

A legismertebb két munkája az Országház főrendi üléstermét díszíti, amelynek elkészítéséért Lotz Károly a róla elnevezett díjjal jutalmazta Jantyikot. A képek 1901-ben kerültek helyükre, az elnöki széksor mellett két oldalon, balra Az Aranybulla kihirdetése, jobbra a Vitam et Sanquinem (Moriamur).

A Jantyik Mátyás festőművész nevét viselő békési múzeum folyamatosan gyarapítja vele kapcsolatos gyűjteményét, jelenleg 18 festményét és 108 db rajzát őrzi.